Menu
Semkon
Konference

Modulární svět 2019

26.11. 2019 | 09:00 - 16:00

Praha, hotel Novotel

POZOR - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE!

První ročník jedinečné odborné konference Československé asociace modulární výstavby bude zaměřen na problematiku modulární výstavby (MV) v Čechách a na Slovensku.

Více o akci

Modulární výstavba (MV) představuje moderní způsob stavebnictví, nejen že je efektivní, ale také velmi úsporná, je způsobem rychlého a udržitelného stavění. Mezi hlavní výhody MV patří zejména rychlost, snižování nákladů, udržitelnost, bezpečnost. I když je tento druh výstavby ideálním a praktickým řešením nejen pro sociální bydlení, školy či školky, v České republice zatím téměř neexistuje legislativní podpora či normy, které by MV upravovaly.

První ročník konference si klade za cíl posluchače seznámit s aktuální situací, výhledem do budoucna, legislativní podporou ze strany státu či postupem pro vytvoření a přijetí normy.

Cílem konference Modulární svět 2019 je:

# identifikovat a přehledně představit téma modulární výstavby

# zaměřit se na legislativní podporu modulární výstavby v ČR

# provést posluchače trendy, technologiemi a technikou s tématem souvisejícími

# představit zdárné příklady z praxe

# seznámit posluchače se základními princip a pravidly

Konference přinese přehledně užitečné informace od zkušených expertů a praktiků v oblasti modulární výstavby, včetně ukázky příkladů z praxe. Konference je platformou pro aktivní výměnu informací a kontaktů. 

Pořadatelem konference je Československá asociace modulární výstavby, z. s. (csMODULAR), která vznikla v roce 2019 jako sdružení, jehož cílem je popularizovat a propagovat modulární výstavbu v Česku a na Slovensku.

Posláním csMODULAR je vytvářet pro své členy takové podmínky, které jim umožní vytvořit vhodné prostředí pro spolupráci. Cílem spolku je prosazovat taková opatření, která budou mít do budoucna pozitivní přínos pro obor modulární výstavby (legislativa, normy, standardy).

Více o csMODULAR naleznete zde: www.csmodular.org

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým csMODULAR a společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:00
Program konference
16:00
Diskuse, závěr konference

 

  • Legislativní podpora modulární výstavy v ČR
  • Legislativní podpora modulární výstavby v Evropě (evropská norma E1)
  • Aktuální situace s modulární výstavbou
  • Možnosti financování MV
  • Technické a technologické trendy, atributy modulární konstrukce
  • MV z pohledu architektů a projektantů
  • MV jako součást udržitelného rozvoje
  • MV jako řešení pro sociální bydlení a další stavby v rámci infrastruktury a občanské vybavenosti
  • Case study: představení realizovaných projektů v ČR i ve světě
  • Zkušenosti asociací v zahraničí


Mezi přednášejícími se představí:

Michal Krištof, architekt, CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS www.chybik-kristof.com

Martin Hart, předseda csMODULAR a Vedoucí útvaru marketingu, KOMA Modular www.koma-modular.cz

Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení, James Hardie Europe GmbH, o.s.

Marko Oinas, viceprezident koncernu pro Bussiness development a inovace, YIT Housing Finland 

Günter Lang, Lang consulting, Konsulent für innovative Baukonzepte 

V tuto chvíli pro Vás připravujeme program, těšit se ale můžete na následující témata: 

 

Právě probíhá výběr přednášejících, obsah prezentací bude upraven dle aktuálního vývoje. Změna programu vyhrazena.

Praktické informace 4

Modulární svět 2019

Manažer konference:  Soňa Miňovská  | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: NOVOTEL Praha Wenceslas Square, Kateřinská 38, 120 00  Praha 2

Doprava:    Autobus - 135, Autobus - 176, Autobus - H1. Vlak - S5, Vlak - S7. Metro - A, Metro - C. Tramvaj - 10, Tramvaj - 4, Tramvaj - 6

 
 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2900 Kč

Registrační poplatek

1900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Registrace 4

Modulární svět 2019

26.11. 2019 | 09:00 - 16:00 Praha, hotel Novotel

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

2900 Kč

Registrační poplatek

1900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu?Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partneři

Pořadatel konference

Zakládající členové csMODULAR a partněři konference

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe