Menu
Semkon
Seminář

GDPR pro veřejný sektor

19.3. 2019 | 09:30 - 16:30

Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

Nařízení GDPR, nebo-li Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů, která vešla v platnost 25. května 2018, nyní má za sebou několik měsíců působnosti. Jaký mělo dopad Vás, na veřejnou a státní správu? Co Vás ještě čeká a na co se připravit? To a mnohem více se dozvíte na konferenci GDPR pro veřejný sektor.

Více o akci

Hlavní témata konference:

1. právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU (Obecné nařízení – GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR;

2. co vlastně je Obecné nařízení – GDPR a jeho působnost (změny vzhledem k zák. č.101/2000 Sb.  O ochraně os. údajů), Proč muselo dojít k revizi právního rámce ochrany osobních údajů?

3. základní zásady zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení – GDPR, principy a omezení (zákonnost, korektnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uložení; integrita a důvěrnost; odpovědnost správce);

4. právní základy pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky a využití;

5. zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje);

6. práva subjektů údajů, změny a dopady;

7. pověřenec pro ochranu osobních údajů;

8. „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“, záměrná a standardní ochrana dat;

9. bezpečnost osobních údajů;

10. povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele (smlouva), sankce;

11. zveřejňování záznamů např. ze zasedání zastupitelstva – co je vystoupení ve veřejném zájmu, co je možné nahrávat, jak informovat o nahrávání, jak zpracovat a zveřejnit záznam;

12. poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím (např. kolik berou členové statutárních orgánů, jaké mají vazby na politiku – tyto informace jsou pak veřejně dohledatelné. Jak je to pak s ohledem na GDPR?)

Konference je určena primárně pro: veřejnou a státní správu, poskytovatelé veřejných služeb, příspěvkové a státní organizace, ostatní složky veřejného sektoru, atd.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Blanka Charvátová

Program 4

08:30
Registrace účastníků
09:30
Úvod a zahájení konference
09:00 - 16:30
Program konference
17:00
Diskuse, závěr konference
 
 1. právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU (Obecné nařízení – GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR;
 2. co vlastně je Obecné nařízení – GDPR a jeho působnost (změny vzhledem k zák. č.101/2000 Sb.  O ochraně os. údajů), Proč muselo dojít k revizi právního rámce ochrany osobních údajů?
 3. základní zásady zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení – GDPR, principy a omezení (zákonnost, korektnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uložení; integrita a důvěrnost; odpovědnost správce);
 4. právní základy pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky a využití;
 5. zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje);
 6. práva subjektů údajů, změny a dopady;
 7. pověřenec pro ochranu osobních údajů;
 8. „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“, záměrná a standardní ochrana dat;
 9. bezpečnost osobních údajů;
 10. povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele (smlouva), sankce;
 11.  zveřejňování záznamů např. ze zasedání zastupitelstva – co je vystoupení ve veřejném zájmu, co je možné nahrávat, jak informovat o nahrávání, jak zpracovat a zveřejnit záznam;
 12. poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím (např. kolik berou členové statutárních orgánů, jaké mají vazby na politiku – tyto informace jsou pak veřejně dohledatelné. Jak je to pak s ohledem na GDPR?)

Témata konference:

 
17:00
diskuse, závěr konference

V tuto chvíli probíhá příprava programu. Změna programu vyhrazena. 

Přednášející 4

Markéta Kořínková

Mgr. Markéta Kořínková

advokát, Advokátní kancelář Bříza & Trubač

Markéta Kořínková je advokátka spolupracující s advokátní kanceláří Bříza & Trubač. Ve své praxi se zaměřuje především na sporovou agendu, a to civilní (před soudy i rozhodčími institucemi) i správní, insolvenční řízení, poradenství v oblasti smluv a osobních údajů.

Praktické informace 4

GDPR pro veřejný sektor

Manažér semináře:  Blanka Charvátová | charvatova@semkon.cz | 606 093 833

Místo konání: Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

Doprava:  Metro trasa A – stanice Staroměstská, případně trasa B - stanice Můstek

Parkování:  Parkování je v této části Prahy poměrně obtížné (Praha 1 má zřízené parkovací zóny), doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu. Nejbližší možnost parkování: Podzemní parkoviště, nám. J. Palacha. 

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnú před konáním bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 14 dní před konáním bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2499 Kč

Poplatek pro veřejný sektor

2999 Kč

Poplatek pro soukromý sektor

Registrace 4

GDPR pro veřejný sektor

19.3. 2019 | 09:30 - 16:30 Konferenční centrum Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

2499 Kč

Poplatek pro veřejný sektor

2999 Kč

Poplatek pro soukromý sektor

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu?Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe