Menu
Semkon
Konference

Solární energie a akumulace v ČR 2018

10.5. 2018 | 09:00 - 17:00

Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci Solární energie a akumulace v ČR:

Více o akci

Třetí ročník prestižní konference bude opět zasvěcen solární energetice a souvisejícím oblastem jako jsou akumulace energie či elektromobilita. Letos se budeme věnovat mimo jiné následujícím aktuálním tématům:

► co přinese chystaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie?

► dopady tzv. zimního balíčku na solární sektor, především nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie

► jak bude vypadat nový aukční systém podpory obnovitelných zdrojů po roce 2020

► jak velkým rizikem jsou chystané kontroly překompenzace podpory u fotovoltaických elektráren

► vyhodnocení úspěšnosti solární energetiky v ČR i ve světě v roce 2017

► světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií               a akumulace

► dotace pro fotovoltaické elektrárny: přehled a vyhodnocení jednotlivých programů

 

► obnovitelné zdroje energie jako vyrovnávací prvek distribuční soustavy

► legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště

► digitalizace a IT řešení pro oblast energetiky

► řešení problematiky výměny panelů na FVE

► benchmark instalačních a servisních firem na českém trhu

► příklady dobré praxe ze zahraničí – pozitivní zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů

► blok o akumulaci včetně představení žhavých novinek                (např. blockchain project Sonnen)

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad politické reprezentace, ministerstev a evropských institucí i odborníků z korporátní sféry a praxe.

Součástí programu je i doprovodný program skýtající možnosti neformálního setkání a navázání kontaktů.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuze, závěr konference a pozvání na sklenku vína 

Konferenci předsedá a diskuzi řídí: Jan Fousek, předseda dozorčí rady, Solární asociace 

 

Marian Jurečka, poslanec PS Parlamentu ČR, v letech 2013 – 2017 ministr zemědělství ČR

Úvodní slovo

Pavel Poc, europoslanec

Úvodní slovo

Leopold Sulovský, senátor

Úvodní slovo

hlavní sál
HLAVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
 

Frank Gordon, Policy manager, Renawable Energy Association (UK)

Obnovitelné zdroje a role akumulace v síti

 

Aurélie Beauvais, Policy Director, SolarPower Europe (BE)

Nejnovější informace ze schvalování Zimního energetického balíčku

 

Philipp Ruf, Director, ICIS, EU Power & Carbon Analytics (DE)

Stav plnění unijních cílů OZE v zemích EU

10:50 - 11:15
Přestávka na kávu
 

Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ, Energetický regulační úřad

Očekávané trendy v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie

Michal Šnobr, externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky

Pohled na vývoj české energetiky

Martin Sedlák, Programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Představení Svazu moderní energetiky

 
12:20 - 13:20
Přestávka na oběd
sál A
ODPOLEDNÍ SEKCE – Rozvoj solární energie a akumulace

Bloku předsedá a diskuzi řídí: Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA, s.r.o., člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Úřadu vlády ČR  

 

Roman Portužák, Siemens

Digitalizace sítě

Francoais Sonnet, Solar Energy Consultant, ElectriCChain Co-Founder and Solcrypto Advisor

SolarCoin Blockchain v energetickém sektoru

Radovan Hasala | Tomáš Bílek, Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s. 

Elektromobilita a inovativní využití OZE a Akumulace energie

Vladimír Hochman, technický manažér Photon Energy Operations

Monitoring a jeho možnosti

Jan Šamal, Alfen/Holandská ambasáda

Zkušenosti s akumulací energie a v zemích BeNeLuxu a dalších evropských zemí

sál B
ODPOLEDNÍ SEKCE – Legislativní prostředí a financování projektů

Bloku předsedá a diskuzi řídí: bude upřesněno  

 

Jan Jašek, Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Financování  FVE

Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Legislativní bariéry rozvoje akumulace jako regulačního prvku elektrizační soustavy

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, Ministerstvo životního prostředí ČR

Podpora solárních (fototermických a fotovoltaických) systémů v rámci programu Nová zelená úsporám 

Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Novela energetického zákona a zákona POZE

Petr Petržílek, advokát

Výměny panelů vs rekonstrukce provozoven

​V současné chvíli probíhá tvorba programu. Změna programu vyhrazena. 

   konference je tlumočena Aj - Čj

Přednášející 4

Pavel  Doucha

Mgr. Pavel Doucha

partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mgr. Pavel Doucha se jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím, jako je Komora obnovitelných zdrojů, Solární asociace a CZ BIOM. Je autorem řady článků tématicky zaměřených na podmínky podnikání v energetice. Je partnerem v Doucha Šikola advokáti, která je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky.

Michal  Šnobr

Ing. Michal Šnobr

externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky

Od roku 1998 působí Michal Šnobr jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky, které se intenzivně věnuje posledních deset let. Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T právě v oblasti energetiky. Michal Šnobr má více než 20 let zkušeností na kapitálovém trhu, na kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Dnes se kromě energetiky věnuje podnikání v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, správy nemovitostí a také výrobě montovaných a kontejnerových staveb. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Michal Šnobr je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika řízení stavebnictví.

Vladimír Hochman

Ing. Vladimír Hochman

projektový a technický manažer

Ing. Vladimír Hochman je absolventem na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. V rámci své dosavadní profesní kariéry působil například ve společnosti Fluor s.r.o., kde zastával pozici Associate Design Engineer (Projektant elektro-silnoproud). Od roku 2010 pracuje pro skupinu Photon Energy. V rámci skupiny nejprve působil ve společnosti Photon Engineernig s.r.o., kde jako Projekt Manager, řídil výstavbu fotovoltaických elektráren. Dnes působí ve společnosti Photon Energy Operations CZ s.r.o., která poskytuje O&M servis v rámci celé Evropy na více než 150 MW FVE. Vladimír Hochman působí ve společnosti na pozici Technical Manager, přičemž má na starosti řízení technického týmu, který zajišťuje provoz a údržbu téměř 50 MW portfolia FV elektráren v České republice a na Slovensku.

Radovan Hasala

Radovan Hasala

předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

Od 90. let podnikal v řadě oborů a připravil spoustu úspěšných projektů v oblasti infrastruktury, logistiky a životního prostředí; ale také ve zdravotnictví. Před několika lety se poprvé posadil do elektromobilu Tesla Model S a o svém dalším životním směru měl zcela jasno. Začal se zabývat elektromobilitou a k této vášni přivedl i svého syna Dominika, s nímž založil společnost ELECTRIC PARK s.r.o., která svými aktivitami a projekty významně posouvá povědomí o elektromobilitě v České republice. Od roku 2016 působí jako předseda Předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ, jejíž cílem je vytvoření nezávislé platformy rozvoje elektromobility.

Leopold Sulovský

Ing. Leopold Sulovský

senátor, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Po ukončení vojenské základní služby nastoupil v roce 1979 jako technik u Vítkovických staveb Ostrava, kde pracoval, později jako hlavní technolog až do roku 1993. Čtyři roky působil jako profesionální horolezec. Od roku 1997 je majitelem a manažerem dvou obchodů s outdoorovým zbožím HUDYsport Ostrava a Ostrava-Poruba. V letech 2006 až 2010 je členem zastupitelstva obce Moravská Ostrava a Přívoz jako nezávislý kandidát. Od roku 2010 se aktivně angažuje v politickém hnutí Ostravak a působí jako zastupitel města Ostravy.

Ladislav Havel

Ing. Ladislav Havel

ředitel odboru elektroenergetiky, MPO ČR

V energetice pracuje více než 30 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, rozvod elektřiny, ukládání popílku, hydroenergetika, a další.). Pracuje na MPO, kde působil na různých pozicích: referent pro elektroenergetiku, poradce náměstka ministra, zástupce ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství, zástupce ředitele odboru elektroenergetiky. Od 07/2012 je ředitelem odboru elektroenergetiky MPO. Mimo to zastával různé funkce v orgánech společností v energetice. Za MPO spolutvůrce (gestor) tvorby zákona č. 222/1994 Sb. a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a všech jeho zásadních novel č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., a 211/2011 Sb. Totéž za MPO při tvorbě prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu v odvětví elektroenergetiky (autorizace na výstavbu, stav nouze, dispečerské řízení, měření).

Aurelie Beauvais

Aurelie Beauvais

Policy Director, SolarPower Europe

Aurélie Beauvais je Policy Director v SolarPower Europe. Společnost SolarPower Europe se zaměřuje zejména na formování regulačního prostředí a na posílení obchodních příležitostí pro solární energii v Evropě. Před nástupem do společnosti SolarPower Europe byla v letech 2012 až 2017 vedoucí oddělení pro záležitosti EU v French Union of Electricity (UFE). Je držitelkou titulu „Double Master“ v politických vědách a veřejných věcech z Institutu politických věd v Bordeaux.

Frank  Gordon

Frank Gordon

Policy manager, Renawable Energy Association (Londýn)

Frank pracoval v oblasti obnovitelné energie a klimatických změn, např. na vládní úrovni či energetickém sektoru ve Velké Británii. Byl státním poradcem pro tzv. „Eco-towns", koordinátorem v APPCCG a projektovým manažerem projektu Westmill Solar Cooperative.. Je držitelem magisterského titulu v oblasti klimatických změn a v současné době působí jako Policy Manager v REA se zaměřením na akumulaci a sítě.

Philipp  Ruf

Philipp Ruf

Director – EU Power & Carbon Analytics, ICIS (DE)

Philipp Ruf je ředitelem v EU Power & Carbon Analytics, ICIS, je zodpovědný za kvantitativní a kvalitativní výzkum s cílem předpovídat vývoj v EU ETS a dlouhodobé prognózy trhu s elektřinou. Aktivně se věnuje publikační činnosti zaměřující se na problematiku EU ETS, je autorem mnoha studií, a kromě toho pravidelně přednáší pro různé evropské instituce, také na seminářích a konferencích.

Jan  Kříž

Jan Kříž

náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP ČR

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má jednoho syna.

Francois  Sonnet

Francois Sonnet

spoluzakladatel ElectriCChain a poradce společnosti Solcrypto

François graduated with a Masters in Finance (hons) from ICHEC Brussels Management School and is an expert in Renewable Energy Business Development, having co-founded Belgium’s N°1 award-winning solar installer SunSwitch SA in 2007 at a time of little focus for Renewables outside of Germany, and acting as its Chief Strategist, helping it build up to +90 employees and +20MEur Turnover in under 30months. François made his first steps at Euronext NV and the Audit Firm PwC in Luxemburg and has extensively traveled. François currently works as a solar consultant on projects, advising towards several solar fields. François also advises Solcrypto and affiliates to the SolarCoin Foundation on Business Development with the SolarCoin Digital Asset and developing Blockchain tools to initiate the clean Energy Transition. ElectriCChain is a dot org and global platform to help the Energy Transition.

Testovací jízdy  4

Nový Nissan Leaf s kapacitou baterie 40 kWh, který právě přichází na český trh. Nissan Leaf je celosvětově nejprodávanějším elektromobilem na světě. Nabízí dojezd až 378 km.
V testech organizace NHTSA vůz Tesla Model S 90D získal dosud nejlepší hodnocení vůbec. Podle NHTSA momentálně neexistuje bezpečnější automobil. Vůz disponuje baterií s kapacitou 90 kWh a na jedno dobití má neuvěřitelný dojezd 473 km. Partnerem testovací jízdy je společnost ELECTRIC PARK s.r.o. Aixam e-Coupé je městský elektromobil, který můžete řídit již od 15 let. Nabít je můžete z klasické zásuvky za 3 a půl hodiny a ujedete s nimi až 110 kilometrů! e-Coupé je temperamentní, inteligentní, navržený moderní tvar umocňuje dobrý pocit z jízdy. Provoz elektromobilů Aixam e-Coupé je velmi ekonomický vzhledem k nabíjení akumulátoru o kapacitě necelých 6,5 kWh a možnosti využití volného parkování v Praze.

Praktické informace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2018

Manažer konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, 140 00 Praha

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části bez placených zón stání, v okolí hotelu lze bez problémů zaparkovat. Parkování u hotelu Oáza nebo vlevo před vjezdem na parkoviště hotelu Occidental v parkovacím domě. Cena pro účastníky konference 200 Kč/hod. - parkovací kartu nutno aktivovat na recepci hotelu a zde i parkování uhradit. Možnosti parkování (pro zvětšení klikněte na obrázek).

  

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 30. dubna 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 30. dubna 2018 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

4250 Kč

Registrační poplatek

3900 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Registrace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2018

10.5. 2018 | 09:00 - 17:00 Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

4250 Kč

Registrační poplatek

3900 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu?Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři a souhlasím se všeobecnými podmínkami

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Partneři

Partneři konference: 

                 

 

 

                     

 

Záštitu nad konferencí přijali:

                                

Odborní partneři:
 

                         
 

Mediální partneři:

           

 Organizátoři konference:

 

  

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe