Menu
Semkon
Konference

Solární energie a akumulace v ČR 2018

10.5. 2018 | 09:00 - 17:00

Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

„Informace, inspirace, inovace“

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci Solární energie a akumulace v ČR.

Více o akci

Třetí ročník prestižní konference bude opět zasvěcen solární energetice a souvisejícím oblastem jako jsou akumulace energie či elektromobilita. Letos se budeme věnovat mimo jiné následujícím aktuálním tématům:

► co přinese chystaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie?

► dopady tzv. zimního balíčku na solární sektor, především nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie

► jak bude vypadat nový aukční systém podpory obnovitelných zdrojů po roce 2020

► jak velkým rizikem jsou chystané kontroly překompenzace podpory u fotovoltaických elektráren

► vyhodnocení úspěšnosti solární energetiky v ČR i ve světě v roce 2017

► světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií               a akumulace

► dotace pro fotovoltaické elektrárny: přehled a vyhodnocení jednotlivých programů

 

► obnovitelné zdroje energie jako vyrovnávací prvek distribuční soustavy

► legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště

► digitalizace a IT řešení pro oblast energetiky

► řešení problematiky výměny panelů na FVE

► benchmark instalačních a servisních firem na českém trhu

► příklady dobré praxe ze zahraničí – pozitivní zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů

► blok o akumulaci včetně představení žhavých novinek                (např. blockchain project Sonnen)

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad politické reprezentace, ministerstev a evropských institucí i odborníků z korporátní sféry a praxe.

Součástí programu je i doprovodný program skýtající možnost neformálního setkání a navázání kontaktů.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

 

 

 

Program 4

08:15
Registrace účastníků
09:00
Úvod a zahájení konference
09:00 - 17:00
Program konference
17:00
Diskuse, závěr konference a pozvání na sklenku vína 
 
 • co přinese chystaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie?
 • dopady tzv. zimního balíčku na solární sektor, především nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie
 • jak bude vypadat nový aukční systém podpory obnovitelných zdrojů po roce 2020
 • jak velkým rizikem jsou chystané kontroly překompenzace podpory u fotovoltaických elektráren
 • vyhodnocení úspěšnosti solární energetiky v ČR i ve světě v roce 2017
 • světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií a akumulace
 • dotace pro fotovoltaické elektrárny: přehled a vyhodnocení jednotlivých programů
 • obnovitelné zdroje energie jako vyrovnávací prvek distribuční soustavy
 • legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště
 • digitalizace a IT řešení pro oblast energetiky
 • řešení problematiky výměny panelů na FVE
 • benchmark instalačních a servisních firem na českém trhu
 • příklady dobré praxe ze zahraničí – pozitivní zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů
 • blok o akumulaci včetně představení žhavých novinek (např. blockchain project Sonnen)

Témata konference:

 

Změna programu vyhrazena 

Přednášející 4

Praktické informace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2018

Manažer konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, 140 00 Praha

Doprava:  Metro trasa C – stanice Pankrác

Parkování:  Parkování je v této části bez placených zón stání, v okolí hotelu lze bez problémů zaparkovat. Parkování u hotelu Oáza nebo vlevo před vjezdem na parkoviště hotelu Occidental v parkovacím domě. Cena pro účastníky konference 200 Kč/hod. - parkovací kartu nutno aktivovat na recepci hotelu a zde i parkování uhradit. Možnosti parkování (pro zvětšení klikněte na obrázek).

  

Všeobecné obchodní podmínky 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 30. dubna 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, od 30. dubna 2018 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Poplatky 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

4250 Kč

Registrační poplatek

3900 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Registrace 4

Solární energie a akumulace v ČR 2018

10.5. 2018 | 09:00 - 17:00 Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

Vyplňte prosím registrační údaje účastníka

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Typ registračního poplatku

4250 Kč

Registrační poplatek

3900 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

(Ceny jsou uvedeny bez DPH21%)

přidat dalšího účastníka

Prosíme o vyplnění Vašich registračních údajů, které budou použity pro vytvoření zálohové faktury

Chcete zaslat fakturu na jinou adresu? Klikněte zde..

Korespondenční adresa

Závěrečná ustanovení

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

Upozornění:

Při registraci prosím věnujte pozornost také Všeobecným podmínkám společnosti Semkon. Tyto podmínky se týkají především zrušení, registrace, storno poplatků a následné fakturace.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři a souhlasím se všeobecnými podmínkami

Přeji si odebírat elektronickou podobu Newsletteru společnosti Semkon, a být tímto způsobem zpravován o připravovaných konferencích a seminářích

Partneři

Záštitu nad konferencí přijali:

                       Odborní partneři:
 

                         
Mediální partneři:

           

 Organizátoři konference:

 

  

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe