Menu
Semkon
Konference

SMART CITIES od A do Z

19.9. 2019 | 09:00 - 16:00

V rámci veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA

Konference SMART CITIES od A do Z

more about event

Smart Cities (SC) v českém překladu „chytrá města“ je téma, které je v posledních letech hojně diskutované. Setkat se můžeme s mnoha definicemi, co Smart Cities znamená, co vše zahrnuje a jak je to široké téma. Ve stručnosti Smart Cities sdružují technologie, vládu a společnost, aby umožnily splnění cílů chytrých měst: chytrá ekonomika, chytrá mobilita, chytré životní prostředí, chytří lidé, chytré bydlení, chytrá správa a řízení města. Primárním cílem Smart Cities je nalézt koncept, který bude schopný městům zajistit trvale udržitelný model rozvoje, vynikající kvalitu život, bezpečnost a maximální efektivitu využití energie. Smart Cities se dělí do šesti základních kategorií:

  • Chytrá ekonomika – veřejné výdaje na výzkum a vývoj, výdaje na vzdělávání, HDP na hlavu obyvatele, míra nezaměstnanosti
  •  Chytrá mobilita – místní dostupnost, (mezi)národní dostupnost, dostupnost ICT infrastruktury, počet kilometrů cyklostezek, možnost sdílení kol, eliminovat smrtelné úrazy a emise uhlíku
  • Chytré životní prostředí – omezení produkce emisí CO2, efektivita využití elektrické energie, efektivita využívání vody, plocha zastoupená zelenými plochami (parky), snížení intenzity emisí skleníkových plynů z energetické spotřeby, rozrůstání a udržitelnosti města, podíl recyklovaného odpadu
  • Chytří lidé – účast na celoživotním vzdělávání, přihlášky vynálezů na obyvatele, procento obyvatel s vysokoškolským vzděláním
  • Chytré bydlení – podíl plochy pro rekreační sporty a volný čas, počet veřejných knihoven, celková výše úvěrů, návštěvy muzeí, divadel a kin
  • Chytrá správa a řízení města – počet univerzit a výzkumných center ve městě, on-line dostupnost informací, procento domácností s přístupem k internetu, kriminalita

Mezi další témata, která se Smart Cities souvisejí patří např. Green Cities, Stavebnictví 4.0, BIM, virtuální realita, Smart technologie, Smart Grids, Smart Energy, Internet of things (internet věcí), ICT

Smart Cities je téma více než složité, abyste se v problematice vyznali, připravujeme pro Vás konferenci Smart Cities od A do Z. Konference posluchače provede chytrým městem od projektu, přes technické řešení po samotnou realizaci, ukážeme si jak jsou jednotlivá témata úzce provázaná a jak by mohla vypadat chytrá města v budoucnosti vypadat.

Doprovodným programem konference bude Smart Cities Market, kde se návštěvník seznámí se SMART technologiemi a technikou. Zde si budete moci vyzkoušet virtuální realitu a mnoho dalších zajímavostí.

Konference se koná 19. září 2019 v rámci veletrhu FOR ARCH. V tuto chvíli se připravuje program akce, těšit se můžete na přední odborníky v tomto oboru, novinky jak na poli technologickém, tak i informačním. Záštitu konferenci udělili Odborná rada pro BIM, z.s., Solární asociace, a další jsou osloveni. Sledujte tento web, kde se dozvíte více.

Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Practical info 4

SMART CITIES od A do Z

Manažer konference:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Místo konání: PVA EXPO, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

Doprava na místo konání: 

Metro
Nejpohodlnější doprava do areálu PVA je linkou metra C do stanice Letňany..

Autobusy MHD
Pro dopravu do PVA slouží i pravidelné linky MHD do autobusové stanice:

Výstaviště Letňany
Letňany (metro C) + pěšky cca 5 min.
Bus 110 - Třeboradice - Dolní Počernice
Bus 140 - Palmovka - Čakovice - Míškovice
Bus 158 - Letňany - Čakovice - Třeboradice
Bus 195 - Krausova - Jesenická
Bus 201 - Nádraží Holešovice - Černý most
Bus 269 - Obchodní centrum Čakovice - Ve Žlíbku - Nádraží Uhříněves
 

Parkování:  V areálu PVA je připraveno 2 500 parkovacích míst pro návštěvníky. Je možné využít i záchytná parkoviště P+R v návaznosti na Pražskou integrovanou dopravu.

 

General terms and conditions 4

Účastník odesláním registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma a sídlo zaměstnavatele, pracovní zařazení, a s jejich následným uchováváním a zpracováním společností SEMKON, s.r.o. Společnost SEMKON, s.r.o. je zapsána v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064030. Veřejný registr zpracování je k dispozici na:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30 
                                                                             

Údaje uvedené v registračním formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použité pro zpracování registrace účastníka a vystavení zálohové faktury. Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností  SEMKON, s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svoluje k zasílání informací spojených se seminářem a společností SEMKON, s.r.o. Po obdržení přihlášky bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 774 457 267 či 222 231 227. 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, celodenní občerstvení (snídaně, kávové přestávky, oběd) a tištěný a elektronický sborník prezentací. Účastník po konání akce obdrží potvrzení o účasti a zúčtovací fakturu. 
 

Provedená registrace je závazná. Organizátor semináře musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci/semináři, změna účastníka je možná bez dalšího poplatku. O případné neúčasti či změně nás prosím informujte emailem. Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky: do 14 dnů před konáním konference bude účtován storno poplatek ve výši 50% fakturovaného poplatku, po 14 dnech před konáním konference bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. 

​Plné znění všeobecných obchodních podmínek společnosti SEMKON, s.r.o. 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1490 Kč

Registrační poplatek včetně vstupenky na FOR ARCH

990 Kč

Registrační poplatek pro veřejnou a státní správu včetně vstupenky na FOR ARCH

Registration 4

SMART CITIES od A do Z

19.9. 2019 | 09:00 - 16:00 V rámci veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

1490 Kč

Registrační poplatek včetně vstupenky na FOR ARCH

990 Kč

Registrační poplatek pro veřejnou a státní správu včetně vstupenky na FOR ARCH

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partners

Konference se koná v rámci veletrhu FOR ARCH: 

Záštitu nad konferencí přijali:

 

                

 

 

Mediální partner konference: 

 

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe