Menu
Semkon
Konference

Solar Energy and Storage CZ 2018

10.5. 2018 | 09:00 - 17:00

Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

We hereby take the liberty of inviting you to the Solar Energy and Accumulation CZ conference:

more about event

The third year of this prestigious conference will again be dedicated to solar energy and related fields such as energy accumulation and electromobility. This year, the following current issues will be on the agenda, among others:

 • What will the planned amendment of the Energy Act and Act on Supported Energy Resources bring?
 • Impacts of the “Winter Package” on the solar sector, particularly new European directives on renewable energy sources
 • What will the new auction system for the support of renewable sources look like after 2020?
 • How great a risk do the planned controls of support pre-compensation for photovoltaic plants pose?
 • Evaluation of the success of solar energy in CZ and around the world in 2017
 • Benchmark for installation and maintenance companies on the Czech market
 • Examples of best practice from abroad - positive experience with using renewable energy
 • Segment on accumulation including the presentation of the hottest novelties (e.g. Sonnen blockchain project)

 

 • Global and European trends in the development of solar technologies and accumulation
 • Subsidies for photovoltaic plants; overview and assessment of individual programs
 • Renewable energy sources as a balancing element in the distribution system
 • Legislative and technical solutions for energy accumulation and battery storage
 • Digitalisation and IT solutions for the energy sector
 • Solving the replacement of PVE panel replacement

Top-raking speakers from the ranks of politicians, ministries and European institutions, as well as experts from the corporate and practical sphere, will present their contributions.

The agenda also includes an accompanying program with various opportunities for informal meetings and networking.

We look forward to meeting with you.

On behalf of SEMKON, s.r.o.

Soňa Miňovská

Program 4

08:15
Registration of participants
09:00
Introductions and opening of the conference
09:00 - 17:00
Conference program
17:00
Discussion, closing of the conference and complimentary drinks 

Conference and discussion chaired by: Jan Fousek, Chairman of the Supervisory Board, Solar Association 

 

Marian Jurečka, poslanec PS Parlamentu ČR, v letech 2013 – 2017 ministr zemědělství ČR

Foreword

Pavel Poc, European MP

Foreword

Leopold Sulovský, Senator

Foreword

Main auditorium
MAIN LECTURE BLOCK
 

Frank Gordon, Policy Manager, Renewable Energy Association (UK)

Renewable energy sources and role of accumulation in the grid

 

Aurélie Beauvais, Policy Director, SolarPower Europe (BE)

Latest information on approval of the Winter Energy Package

 

Philipp Ruf, Director, ICIS, EU Power & Carbon Analytics (DE)

Status of implementation of EU RES targets in EU countries

10:50 - 11:15
Coffee break
 

Rostislav Krejcar, ERO Board Member, Energy Regulatory Office

Expected trends in RES support

Michal Šnobr, External Advisor for Energy to the J&T Group

Perspectives on development of the Czech energy sector

Martin Sedlák, Program Director, Modern Energy Union

Presentation of the Modern Energy Union

 
12:20 - 13:20
Lunch break
Auditorium A
AFTERNOON SECTION - Development of solar energy and accumulation

Segment and discussion chaired by: Jiří Gavor, ENA, s.r.o., Member of the Renewable Energy Committee of the Office of the Government of the Czech Republic  

 

Roman Portužák, Siemens

Grid digitalisation

Francois Sonnet, Solar Energy Consultant, ElectriCChain Co-Founder and Solcrypto Advisor

SolarCoin Blockchain in the energy sector

Radovan Hasala | Tomáš Bílek, Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s. 

Electromobility and innovative use of RES and energy accumulation

Jan Šamal, Alfen / Dutch Embassy

Experience with energy accumulation in Benelux and other European countries

Auditorium B
AFTERNOON SECTION - Legislative environment and project financing

Segment and discussion chaired by: to be confirmed 

 

Jan Jašek, Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

PVE financing

Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola attorneys s.r.o.

Legislative barriers to the development of accumulation as a regulatory element of the electricity grid

Jan Kříž, Deputy of the EU Fund Management Section, Ministry of Environment of the Czech Republic

Support of solar (photothermic and photovoltaic) systems within the New Green for Savings program

Ladislav Havel, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

Amendment to the Energy Act and RES Support Act

Petr Petržílek, Attorney

Panel replacement vs. facility reconstruction

​The program is currently being drafted. Change of program reserved.

   The conference will be interpreted between CS - EN.

lecturers 4

Pavel Doucha

Mgr. Pavel Doucha

partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mgr. Pavel Doucha se jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím, jako je Komora obnovitelných zdrojů, Solární asociace a CZ BIOM. Je autorem řady článků tématicky zaměřených na podmínky podnikání v energetice. Je partnerem v Doucha Šikola advokáti, která je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky.

Michal Šnobr

Ing. Michal Šnobr

externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky

Od roku 1998 působí Michal Šnobr jako externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky, které se intenzivně věnuje posledních deset let. Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T právě v oblasti energetiky. Michal Šnobr má více než 20 let zkušeností na kapitálovém trhu, na kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Dnes se kromě energetiky věnuje podnikání v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, správy nemovitostí a také výrobě montovaných a kontejnerových staveb. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Michal Šnobr je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika řízení stavebnictví.

Vladimír Hochman

Ing. Vladimír Hochman

projektový a technický manažer

Ing. Vladimír Hochman je absolventem na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. V rámci své dosavadní profesní kariéry působil například ve společnosti Fluor s.r.o., kde zastával pozici Associate Design Engineer (Projektant elektro-silnoproud). Od roku 2010 pracuje pro skupinu Photon Energy. V rámci skupiny nejprve působil ve společnosti Photon Engineernig s.r.o., kde jako Projekt Manager, řídil výstavbu fotovoltaických elektráren. Dnes působí ve společnosti Photon Energy Operations CZ s.r.o., která poskytuje O&M servis v rámci celé Evropy na více než 150 MW FVE. Vladimír Hochman působí ve společnosti na pozici Technical Manager, přičemž má na starosti řízení technického týmu, který zajišťuje provoz a údržbu téměř 50 MW portfolia FV elektráren v České republice a na Slovensku.

Radovan Hasala

Radovan Hasala

předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

Od 90. let podnikal v řadě oborů a připravil spoustu úspěšných projektů v oblasti infrastruktury, logistiky a životního prostředí; ale také ve zdravotnictví. Před několika lety se poprvé posadil do elektromobilu Tesla Model S a o svém dalším životním směru měl zcela jasno. Začal se zabývat elektromobilitou a k této vášni přivedl i svého syna Dominika, s nímž založil společnost ELECTRIC PARK s.r.o., která svými aktivitami a projekty významně posouvá povědomí o elektromobilitě v České republice. Od roku 2016 působí jako předseda Předseda představenstva ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ, jejíž cílem je vytvoření nezávislé platformy rozvoje elektromobility.

Leopold Sulovský

Ing. Leopold Sulovský

senátor, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Po ukončení vojenské základní služby nastoupil v roce 1979 jako technik u Vítkovických staveb Ostrava, kde pracoval, později jako hlavní technolog až do roku 1993. Čtyři roky působil jako profesionální horolezec. Od roku 1997 je majitelem a manažerem dvou obchodů s outdoorovým zbožím HUDYsport Ostrava a Ostrava-Poruba. V letech 2006 až 2010 je členem zastupitelstva obce Moravská Ostrava a Přívoz jako nezávislý kandidát. Od roku 2010 se aktivně angažuje v politickém hnutí Ostravak a působí jako zastupitel města Ostravy.

Ladislav Havel

Ing. Ladislav Havel

ředitel odboru elektroenergetiky, MPO ČR

V energetice pracuje více než 30 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, rozvod elektřiny, ukládání popílku, hydroenergetika, a další.). Pracuje na MPO, kde působil na různých pozicích: referent pro elektroenergetiku, poradce náměstka ministra, zástupce ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství, zástupce ředitele odboru elektroenergetiky. Od 07/2012 je ředitelem odboru elektroenergetiky MPO. Mimo to zastával různé funkce v orgánech společností v energetice. Za MPO spolutvůrce (gestor) tvorby zákona č. 222/1994 Sb. a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a všech jeho zásadních novel č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., a 211/2011 Sb. Totéž za MPO při tvorbě prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu v odvětví elektroenergetiky (autorizace na výstavbu, stav nouze, dispečerské řízení, měření).

Aurelie Beauvais

Aurelie Beauvais

Policy Director, SolarPower Europe

Aurélie Beauvais je Policy Director v SolarPower Europe. Společnost SolarPower Europe se zaměřuje zejména na formování regulačního prostředí a na posílení obchodních příležitostí pro solární energii v Evropě. Před nástupem do společnosti SolarPower Europe byla v letech 2012 až 2017 vedoucí oddělení pro záležitosti EU v French Union of Electricity (UFE). Je držitelkou titulu „Double Master“ v politických vědách a veřejných věcech z Institutu politických věd v Bordeaux.

Frank Gordon

Frank Gordon

Policy manager, Renawable Energy Association (Londýn)

Frank pracoval v oblasti obnovitelné energie a klimatických změn, např. na vládní úrovni či energetickém sektoru ve Velké Británii. Byl státním poradcem pro tzv. „Eco-towns", koordinátorem v APPCCG a projektovým manažerem projektu Westmill Solar Cooperative.. Je držitelem magisterského titulu v oblasti klimatických změn a v současné době působí jako Policy Manager v REA se zaměřením na akumulaci a sítě.

Philipp Ruf

Philipp Ruf

Director – EU Power & Carbon Analytics, ICIS (DE)

Philipp Ruf je ředitelem v EU Power & Carbon Analytics, ICIS, je zodpovědný za kvantitativní a kvalitativní výzkum s cílem předpovídat vývoj v EU ETS a dlouhodobé prognózy trhu s elektřinou. Aktivně se věnuje publikační činnosti zaměřující se na problematiku EU ETS, je autorem mnoha studií, a kromě toho pravidelně přednáší pro různé evropské instituce, také na seminářích a konferencích.

Jan Kříž

Jan Kříž

náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP ČR

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního prostředí pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má jednoho syna.

Francois Sonnet

Francois Sonnet

spoluzakladatel ElectriCChain a poradce společnosti Solcrypto

François graduated with a Masters in Finance (hons) from ICHEC Brussels Management School and is an expert in Renewable Energy Business Development, having co-founded Belgium’s N°1 award-winning solar installer SunSwitch SA in 2007 at a time of little focus for Renewables outside of Germany, and acting as its Chief Strategist, helping it build up to +90 employees and +20MEur Turnover in under 30months. François made his first steps at Euronext NV and the Audit Firm PwC in Luxemburg and has extensively traveled. François currently works as a solar consultant on projects, advising towards several solar fields. François also advises Solcrypto and affiliates to the SolarCoin Foundation on Business Development with the SolarCoin Digital Asset and developing Blockchain tools to initiate the clean Energy Transition. ElectriCChain is a dot org and global platform to help the Energy Transition.

TEST DRIVES  4

The new Nissan Leaf with a battery capacity of 40 kWh has just arrived on the Czech market. The Nissan Leaf is the best-selling electric car in the world. It offers a range of up to 378 km.In tests by the NHTSA organisation, the Tesla Model S 90D earned the best reviews ever. According to the NHTSA, no safer car exists at present. The car has a 90 kWh battery and an incredible range of 473 km per charge. The partner of the test drives is ELECTRIC PARK s.r.o. 


The Aixam e-Coupé is a city car which can be operated by drivers from 15 years of age. You can charge it from a classic power socket in 3 and a half hours and drive 110 kilometres! The e-Coupé is temperamental, intelligent, and its modern design enhances the great feeling from driving. Operation of the Aixam e-Coupé electric car is highly economical thanks to the 6.5 kWh battery and the possibility of using free parking in Prague.

Practical info 4

Solar Energy and Storage CZ 2018

Conference manager:  Soňa Miňovská | minovska@semkon.cz | 774 457 267

Venue: Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, 140 00 Prague

Transport:  Metro line C – Pankrác station

Parking:  There are no paid parking zones in the area, and parking around the hotel is problem-free. Parking is also available near Oáza Hotel or on the left before the entrance to the Occidental Hotel parking lot in the garage. The price for conference participants is CZK 200/hour. The parking ticket must be activated at the hotel reception desk and the fee paid here. Parking options (click the image to enlarge).

  

General terms and conditions 4

By sending the registration form, the participant confirms that they agree to providing their personal data in the scope of their name and surname, mailing/invoicing address, telephone number, e-mail address, commercial name and registered office of their employer and job position, and the storage and processing of these data by SEMKON, s.r.o. SEMKON, s.r.o. is listed in the personal data processing registry kept by the Personal Data Protection Officer under registration number 00064030. The public processing registry is available at:                                                       http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30
                                                                             

The data in the registration form will not be provided to third parties and will be used to process the participant’s registration and to issue a pro forma invoice. By sending the registration form, the participant agrees to the use of personal data by SEMKON, s r.o.  pursuant to Act No. 101/2000 Coll., on personal data protection, and agrees to the sending of information about the seminar and SEMKON, s r.o. After receiving the registration form, we will send confirmation of registration with a pro forma invoice (100% of the registration fee). The registration fee must be paid in full by the maturity date. Should you have any problems with registration or the pro forma invoice, please contact us immediately at 774 457 267 or 222 231 227.

 

The participation fee include: Admission to the event for one person, all-day refreshments (breakfast, coffee breaks, lunch) and the printed and digital conference proceedings. After the event, participants will receive confirmation of their attendance and the final invoice.

The registration is binding. The seminar organiser must be informed in writing about cancellation of participation at the conference/seminar; the participant may be changed without an additional fee. Please inform us via e-mail of your possible non-participation or any changes. In the case of cancellation of a participant’s (participants’) registration, the following conditions will apply: by 30 April 2018 a cancellation fee of 50% of the invoiced fee will apply; from 30 April 2018 the entire participation fee will be billed as a cancellation fee.

The organiser reserves the right to change the program, speakers and date of the conference. If such change occurs, it is obliged to inform all the registered participants immediately.

​Full version of the general terms and conditions of SEMKON, s.r.o.
 

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

4250 Kč

Registrační poplatek

3900 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Registration 4

Solar Energy and Storage CZ 2018

10.5. 2018 | 09:00 - 17:00 Praha, hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

4250 Kč

Registrační poplatek

3900 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

I confirm the accuracy of the completed data in the registration form and agree to the Ggeneral Terms and Conditions.

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Partners

Conference partners:

                 

 

 

                     

 

Auspices over the conference accepted by:

                                

Expert partners:
 

                         
 

Media partners:

           

 


Conference organisers:

 

  

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe