Menu
Semkon
Konference

ANNUAL CZECH CONFERENCE ON SOLAR & STORAGE 2019

16.4. 2019 | 09:00 - 17:00

eng

Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

The fourth year of the prestigious conference will be devoted in particular to the impacts of new Czech and European legislation on solar energy and the trending areas such as auctions, energy storage, digitisation and e-mobility. With us, you will learn everything about the following

more about event

The fourth year of the prestigious conference will be devoted in particular to the impacts of new Czech and European legislation on solar energy and the trending areas such as auctions, energy storage, digitisation and e-mobility. With us, you will learn everything about the following subjects:

 • What will bring the amendments of the Energy Act and Act on RES?
 • How will inspections of over-compensation of solar power plants be conducted?
 • What share of solar energy does the newly prepared climate-energy plans foresee?
 • Are PV plants taken into account in the new auction mechanism for 2021?
 • How will the future energy mix in the Czech Republic change?
 • How will renewable energy sources compete with nuclear power and other energy sources?
 • Experience with RES auctions from abroad. 
 • What will the future investment and operation support for PV plants be like?
 • Main impacts of the new European directive on renewable energy sources in Czech Republic
 • Global and European trends in the development of solar technologies and energy storage
 • How successful are subsidy programs for PV plants and Energy storage?
 • What are today’s options for financing renewable energy sources?
 • Legislative and technical solutions for energy storage
 • Latest news on PV and storage (Peer-2-peer energy trading, blockchain technologies etc.)

We look forward to meeting with you.

On behalf of SEMKON, s.r.o.

Libuše Kameníčková

Program 4

08:15
Registration of participants
09:00
Introductions and opening of the conference
09:00 - 17:00
Conference program
17:00
Discussion, closing of the conference and complimentary drinks 

Conference and discussion chaired by: Jan Fousek, Chairman of the Supervisory Board, Solar Association 

 

Veronika Hamáčková, Executive Director of the Solar Association

Foreword

 

Richard Brabec, Minister, Ministry of the Environment 

Foreword

 

René Neděla, Deputy Minister, Ministry of Industry and Trade

Foreword

Marian Jurečka, Member of the Parliament of the Czech Republic

Foreword

Václav Hrabák, Chairman, Czech Chamber of Commerce

Foreword

Bohuslav Čížek, Director of the Economic Policy Section, Confederation of Industry of the Czech Republic

Foreword

 

Pierre Loaec, Policy officer, Evropská komise (DG Energy)

The role of solar in the future European energy mix

Aurélie Beauvais, Senior Policy Advisor, SolarPower Europe (Brusel)

Main impacts of the new European directive on renewable energy sources in CZ 

Dirk Hendricks, Senior Policy Advisor, EREF (European Renewable Energies Federation)

Current state of the discussions about national climate planning 

BLOCK: European legislation and national climate and energy framework 2030 

 
11:15 - 11:35
Coffee break
 

René Neděla, Deputy Minister, Ministry of Industry and Trade

Pavel Řežábek, Chief Economist, ČEZ, a.s. 

Martin Hájek, Director, Association for the District Heating of the Czech Republic

Martin Hájek, Director, Association for the District Heating of the Czech Republic

Pavel Zámyslický,  Director of the Department of Climate Change, Ministry of the Environment

Josef Jeleček, Josef Jeleček, CEO, TEDOM a.s.

Martin Sedlák, Program Director, Union of Modern Energy

Future Energy Mix of the Czech Republic (discussion block)

 
13:05 - 13:50
Lunch break
 

Valeska Göttke, Consultant, Bundesverband Energiespeicher e.V. (BVES)

Accumulation and RES in Germany

Wiep Folkerts, Director, SEAC Holandsko

National Solar Energy Strategy in the Netherlands

Daniel Kögler, Project manager, Next2Sun

Advanced applications of solar energy in agricultural

Jiří Procházka, Department  Director, Operation and Development of the Power System, EGÚ Brno, a. s.

The potential of solar energy and the new climate-energy plan in the Czech Republic 

Vítězslav Rosík, Account and Product Manager (Solar inverters & UPS), ABB ČR

Microgrid systems and new trends in photovoltaics

Milan Urban, Chairman of the Board, Čistá mobilita

News from electromobility 

Jan Jašek, Head of Industy Expertise Center, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Options for financing renewable energy sources (without financial support)

BLOCK: Development of storage, electromobility and new trends in photovoltaics

 
15:30 - 15:50
Coffee break

Segment and discussion chaired by: Adéla Denková, Editor-in-Chief, EURACTIV.cz

 

Vladimír Vlk, Member of the ERO Board, Energy Regulatory Office

Activities in Energy Regulatory Office at 2019

Ladislav Havel, Director of the Electricity Department, Ministry of Industry and Trade

Inspection for overcompensation and news from the amendment to the Law on supported energy sources

Pavel Gebauer, Central Director, State Energy Inspection

Price Control State Energy Inspection in Supported Energy Sources

Pavel Doucha, Partner, DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.

State Energy Inspection controls and legislative framework for accumulation

Josef Fiřt, Lawyer and Partner, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Impact of the  supported energy sources amendment on the solar sector

BLOCK: DImpacts of the amendment to the Energy law and the supported energy sources law on the solar sector

 

   The conference will be interpreted between CS - EN.

lecturers 4

Richard Brabec

Mgr. Richard Brabec

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Richard Brabec se narodil 5. července 1966 v Kladně, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ložisková geologie v kombinaci s cizími jazyky. Pracoval jako ředitel Českomoravské komoditní burzy Kladno, na různých pozicích ve finančním úseku ve společnosti Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně Neratovice a jako generální ředitel společnosti Lovochemie. Od roku 2007 se zabývá otázkami evropské i tuzemské legislativy v oblasti životního prostředí, především problematice REACH, integrovaného povolení a systému emisních povolenek. Richard Brabec má dva syny, hovoří anglicky, francouzsky a rusky. V říjnových volbách do PSP ČR v roce 2013 byl zvolen poslancem za Hnutí ANO 2011, 29. ledna 2014 byl prezidentem republiky Milošem Zemanem jmenován ministrem životního prostředí a 24. května 2017 se stal 1. místopředsedou vlády. 13. prosince 2017 a následně 27. června 2018 byl prezidentem republiky Milošem Zemanem znovu jmenován ministrem životního prostředí a místopředsedou vlády.

Marian Jurečka

Marian Jurečka

poslanec parlamentu ČR

Marian Jurečka (* 15. března 1981 Přerov) je český politik, od ledna 2014 do prosince 2017 ministr zemědělství České republiky v Sobotkově vládě, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od prosince 2013 do února 2014 předsedal Poslaneckému klubu KDU-ČSL, v letech 2012 až 2015 a opět od roku 2016 zastupitel Olomouckého kraje, od prosince 2011 první místopředseda KDU-ČSL a člen této strany.

René Neděla

Ing. et Ing. René Neděla

náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. et Ing. René Neděla vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

Jan Fousek

Mgr. Jan Fousek

předseda dozorčí rady, Solární asociace

• Jan Fousek je předsedou dozorčí rady Solární asociace ČR, kde je zodpovědným za evropskou agendu, pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a komunikuje s odbornou veřejností a s médii. Působí rovněž jako výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT, která podporuje rozvoj velkokapacitních úložišť energie, zejména v oblasti změny legislativy. Mgr. Jan Fousek je, jako zástupce asociace AKU-BAT, členem představenstva Svazu moderní energetiky, který nabízí spolupráci profesních sdružení v oblasti moderní energetiky a jehož cílem je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. V minulosti pomáhal také rozbíhat čínský trh s emisními povolenkami na základě zkušeností z Evropy.

Aurelie Beauvais

Aurelie Beauvais

Policy Director, SolarPower Europe

Aurélie Beauvais je Policy Director v SolarPower Europe. Společnost SolarPower Europe se zaměřuje zejména na formování regulačního prostředí a na posílení obchodních příležitostí pro solární energii v Evropě. Před nástupem do společnosti SolarPower Europe byla v letech 2012 až 2017 vedoucí oddělení pro záležitosti EU v French Union of Electricity (UFE). Je držitelkou titulu „Double Master“ v politických vědách a veřejných věcech z Institutu politických věd v Bordeaux.

Pavel Doucha

Mgr. Pavel Doucha

partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mgr. Pavel Doucha se jako právník zabývá energetikou a zejména obnovitelnými zdroji energie již od roku 2009. Specializuje se na energetickou legislativu a poskytuje poradenství významným oborovým asociacím, jako je Komora obnovitelných zdrojů, Solární asociace a CZ BIOM. Je autorem řady článků tématicky zaměřených na podmínky podnikání v energetice. Je partnerem v Doucha Šikola advokáti, která je jedinou českou advokátní kanceláří, zaměřenou výhradně na klienty z oboru energetiky.

Jan Jašek

Ing. Jan Jašek

Head of Energy Team, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Jan Jašek vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Po vysoké škole působil jako finanční auditor ve společnosti Deloitte. Následně zastával pozici interního auditora pro evropské záležitosti ocelářské skupiny Evraz. V roce 2011 nastoupil do Kompetenčního centra UniCredit Bank a od roku 2015 vede Energy Team, kde se věnuje převážně financování obnovitelných zdrojů, energetiky a projektovému financování. Během své profesní praxe se rovněž specializuje na oblasti účetnictví, mezinárodních účetních standardů, podnikových financí a procesů.

Jiří Procházka

Ing. Jiří Procházka

ředitel sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy, EGÚ Brno, a. s.

Jiří Procházka se ve společnosti EGÚ Brno, a. s., inženýrské a konzultační společnosti v elektroenergetice, dlouhodobě věnuje problematice regulace cen v elektroenergetice. Již před zahájením liberalizace, tj. v roce 2001, se podílel na přípravě metodiky regulace a postupu stanovení regulovaných cen přenosu, systémových služeb, distribuce a dalších regulovaných složek. V průběhu čtyř regulačních období spolupracuje s ERÚ i subjekty elektroenergetiky na přípravě podkladů pro vydání cenových rozhodnutí v oblasti elektroenergetiky. Tyto činnosti souvisí s průběžnou aktualizací metodiky regulace a stanovení cen, zpravování analýz a podkladů na úpravu legislativy.

Martin Sedlák

Martin Sedlák

ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Martin Sedlák působí od roku 2012 na pozici ředitele Aliance pro energetickou soběstačnost. Aliance je nezávislou platformou zabývající se tématy šetrné energetiky v českém i světovém kontextu. V rámci své pozice se podílel na připomínkování návrhu Státní energetické koncepce a zákonů, které ovlivňují fungování obnovitelných zdrojů. Absolvent Vysokého učení technického v Brně (2008), obor Energetické inženýrství se zaměřením na tepelnou a jadernou energetiku. V minulosti působil v Hnutí DUHA (2005-2011), kde se zabýval ekonomickými aspekty jaderné energetiky a legislativou atomového odvětví (omezená odpovědnost za jadernou škodu a účast obcí v řízeních dle atomového zákona). Podílel se také na oponentuře zprávy Nezávislé energetické komise při Vládě ČR – jaderné kapitoly (2008). V roce 2010 koordinoval projekt Chytrá energie, jehož cílem bylo vytvořit energetickou koncepci ekologických organizací.

Ladislav Havel

Ing. Ladislav Havel

ředitel odboru elektroenergetiky, MPO ČR

V energetice pracuje více než 30 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, rozvod elektřiny, ukládání popílku, hydroenergetika, a další.). Pracuje na MPO, kde působil na různých pozicích: referent pro elektroenergetiku, poradce náměstka ministra, zástupce ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství, zástupce ředitele odboru elektroenergetiky. Od 07/2012 je ředitelem odboru elektroenergetiky MPO. Mimo to zastával různé funkce v orgánech společností v energetice. Za MPO spolutvůrce (gestor) tvorby zákona č. 222/1994 Sb. a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a všech jeho zásadních novel č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., a 211/2011 Sb. Totéž za MPO při tvorbě prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu v odvětví elektroenergetiky (autorizace na výstavbu, stav nouze, dispečerské řízení, měření).

Adéla Denková

Adéla Denková

Analytička Výzkumného centra AMO

Adéla Denková je analytičkou Výzkumného centra AMO. Adéla se zajímá především o energetiku, ochranu klimatu a životního prostředí, ale věnuje se také otázkám evropského rozpočtu, dění ve střední Evropě a snaží se přijít na kloub českému euroskepticismu. Vystudovala magisterský obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jaroslav Míl

Jaroslav Míl

vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Dirk Hendricks

Dirk Hendricks

Senior Policy Advisor, EREF (European Renewable Energies Federation)

Dirk Hendricks vystudoval Ekonimii, Historii ekonomie, mezinárodní vztahy a německou lingvistiku na školách v Dublinu, Fiesole, Münsteru a Washington, D.C. Dirk nyní působí jako Senior Policy Advisor v EREF, kde se věnuje plánované transformaci energetického systému EU, zároveň je prostředníkem mezi národními energetickými asociacemi a Evropskými institucemi. Úzce se podílel na vývoji legislativy EU v oblasti energetiky. V předchozích letech působil jako generální tajemník Evrospké asociace malých vodních elektráren, zaměřoval se na podporu OZE v EU a Africe.

Valeska Göttke

Valeska Göttke

Senior Expert for Communications and Markets, Bundesverband Energiespeicher e.V. (BVES)

Valeska Gottke je Senior Expert for Communications and Markets v BVES, řídí komunikaci asociace (BVES) a pracuje na mezinárodních partnerstvích. Valeska získala magisterský titul se specializací na mezinárodní vztahy, energetickou a klimatickou politiku. V předchozích letech pracovala na "German Energy Solutions" v rámci Ministerstva hospodářství a energetiky.

Daniel Kögler

Daniel Kögler

projektový manager, Next2Sun

Wiep Folkerts

Wiep Folkerts

ředitel, SEAC Holandsko

Václav Hrabák

Václav Hrabák

předseda, HK ČR

Veronika Hamáčková

Veronika Hamáčková

Výkonná ředitelka, Solární Asociace

Vladimír Vlk

Vladimír Vlk

Vladimír Vlk, člen Rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. V energetice působí déle než 35 let. Jeho prvním zaměstnavatelem v oboru byla elektrárenská společnost (nyní ČEZ, a.s.), kde do roku 1985 pracoval na pozicích vedoucího dvojbloku a vedoucího inženýra v oblasti provozu elektrárenských bloků. Od roku 1986 pracoval u společnosti Škoda Praha na pozicích směnového inženýra najíždění a vedoucího najížděcí skupiny. Ve společnosti ČEZ, a. s., pracoval Vladimír Vlk (znovu) mezi lety 2014 a 2016, tentokrát už ale jako člen dozorčí rady. Během své kariéry se věnoval zejména konzultační činnosti pro firmy i státní instituce, zastával mj. pozici poradce ministra na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Josef Fiřt

Mgr. at Mgr. Josef Fiřt LL.M.

advokát a společník, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Josef Fiřt vystudoval obory právo a teologie na Univerzitě Karlově. Od roku 2001 se věnuje tématu právní úpravy energetiky. Během své praxe se podílel na řadě právních auditů (due diligence) pro nejvýznamnější strojírenské a energetické společnosti i mimo území České republiky, kdy bylo zkoumáno celkové právní postavení auditovaných osob, jakož i přípravě komplexní smluvní dokumentace. V poslední době se Josef Fiřt stále intenzivněji věnuje právní úpravě obnovitelných zdrojů, včetně fotovoltaických elektráren. Stranou zájmu nezůstává ani obor teplárenství, kde se Josef Fiřt věnuje především právům a povinnostem držitelů licence na výrobu a rozvod tepelné energie. Josef Fiřt zároveň klienty zastupuje v řízeních před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí.

Event Invitation Video  4

 

Practical info 4

ANNUAL CZECH CONFERENCE ON SOLAR & STORAGE 2019

Conference manager:  Libuše Kameníčková | kamenickova@semkon.cz | 777 950 853

Venue: Hotel Barceló, Na Strži 32, 140 00 Prague

Transport:  Metro line C – Pankrác station

Parking: Parking is available near Oáza Hotel or on the left before the entrance to the Occidental Hotel parking lot in the garage. The price for conference participants is CZK 200/hour. The parking ticket must be activated at the hotel reception desk and the fee paid here. Parking options (click the image to enlarge).

  

 

General terms and conditions 4

Charges 4

Ceny jsou uvedeny bez DPH

6200 Kč

Registrační poplatek

4800 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

Registration 4

ANNUAL CZECH CONFERENCE ON SOLAR & STORAGE 2019

16.4. 2019 | 09:00 - 17:00 Hotel Occidental (Barceló), Na Strži 32, Praha 4

Please complete the partcipant's registration data

Návštěvník číslo 2

Návštěvník číslo 3

Návštěvník číslo 4

Návštěvník číslo 5

Type of registration fee

6200 Kč

Registrační poplatek

4800 Kč

Registrační poplatek pro členy Solární asociace

2900 Kč

Registrační poplatek pro účastníky státní a veřejné správy

(Prices exclude VAT21%)

Add another participant

Please complete your registration data, which will be used to create the pro-forma invoice.

Would you like the invoice to be sent to another address?Click here...

Korespondenční adresa

Final provisions

The participation fee includes admission to the event, lecture proceedings and refreshments.

Notice:

During registation, please take note of the General Terms and Conditions of Semkon. These mainly concern cancellation, registration, cancellation fees and subsequent invoicing.

Potvrzuji správnost vyplněných údajů v registračním formuláři, souhlasím se všeobecnými podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon

I would like to receive the digital newsletter from Semkon, and thus be informed about planned conferences and seminars.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů společnosti Semkon.

Partners

General partner:

 

 

 

Main Conference Partner

 

 

 

Conference partners:

                                                               

 

 

                     

 

 

Auspices over the conference accepted by:

 


                       

 

                

 

Expert partners:

 

            

 
 

 

Media partners:

 

                                                      

 

    

  

Conference organisers:

 

  

 

Newsletter

Jste rádi neustále v obraze?
zadejte nám svou emailovou adresu a my Vás budeme informovat o nadcházejících akcích.

Zrušit
© Semkon 2015, all rights reserved,
powered by dr-abe